Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας και Ηπείρου, προσφέρουν στους πελάτες τους ειδοποιήσεις συναλλαγών μέσω του νέου Alerter app

Μέσω της εφαρμογής, η Τράπεζα κρατά τους πελάτες της ενημερωμένους με real time ειδοποιήσεις συναλλαγών όλων των καναλιών και πληροφοριακά μηνύματα. Τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν άμεση πληροφόρηση και να νιώσουν μεγαλύτερη ασφάλεια, μέσω της δωρεάν απόκτησης της εφαρμογής στα Play Store και App Store.

Η ΑΝΑΓΚΗ

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας και Ηπείρου, στόχευαν στο να προσφέρουν στους πελάτες τους μια επιπρόσθετη υπηρεσία εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να αυξήσουν την ικανοποίησή τους και ταυτόχρονα να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα, διαθέτοντας λιγότερους πόρους στα κανάλια εξυπηρέτησης όπως τηλεφωνικό κέντρο και web banking.

 

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΑΜΕ

Σχεδιάσαμε και αναπτύξαμε την εφαρμογή Alerter, στο μικρότερο δυνατό διάστημα με λειτουργικότητα η οποία καλύπτει αποστολή ειδοποιήσεων για:

  • Μοναδικούς κωδικούς επαλήθευσης συναλλαγών Web Banking
  • Λεπτομέρειες σχετικά με τις ολοκληρωμένες συναλλαγές κάθε τύπου, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και παρακολούθηση του ιστορικού τους
  • Πληροφοριακά μηνύματα από την Τράπεζα

Ταυτόχρονα εμπλουτίσαμε την εφαρμογή με σημαντικά χαρακτηριστικά όπως:

  • Είσοδο στην εφαρμογή με δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου (ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής)
  • Ομαδοποίηση των ειδοποιήσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Μικρός χρόνος υλοποίησης - Alerter app προσαρμοσμένο στη ζητούμενη λειτουργικότητα και στα χρώματα της Τράπεζας - Μια ενοποιημένη μηχανή ειδοποιήσεων από πολλαπλά κανάλια

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας και Ηπείρου, προσφέρουν στους πελάτες τους ειδοποιήσεις συναλλαγών μέσω του νέου Alerter app

TI ΜΑΣ ΕΙΠΕ

Ασφαλέστερες, ταχύτερες και πιο χρηστικές υπηρεσίες προς τους πελάτες μας είναι ο βασικός μας στόχος. Το Alerter app είναι το επόμενο βήμα για την επίτευξή του. Βελτιώνει την ασφάλεια των συναλλαγών και την ποιότητα της ενημέρωσης που λαμβάνουν οι χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Άλκης Μαργαρίτης Προϊστάμενος Μηχανογράφησης, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λύσεις της Natech.

ALERTER APP ALERTER APP

ALERTER APP

Online εφαρμογή μηνυμάτων και real time ειδοποιήσεων συναλλαγών όλων των καναλιών

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.