Ιστορίες πελατών

...αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας ως συνεργάτες, έχοντας ως βασικό σκοπό την ενδυνάμωση τους, μέσω της δημιουργίας λύσεων βασισμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Εστιάζουμε στην παροχή καινοτόμων εργαλείων που βοηθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χαράξουν τη στρατηγική τους. Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε κάθε στάδιο του ταξιδιού των πελατών και να διασφαλίσουμε ότι αποκομίζουν τη μέγιστη αξία από τις επενδύσεις τεχνολογίας. Η στενή συνεργασία που διατηρούμε μαζί τους, μας δίνει την δυνατότητα να τους παρέχουμε επιλογές που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.


Τι λένε οι πελάτες μας από την πλευρά τους;


Ακολουθούν μερικά παραδείγματα πελατών που αξιολογούν τη συνεργασία μας και μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λύσεών μας Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λύσεών μας

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λύσεών μας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του κλάδου των λογιστών μέσω του APOLLO web banking Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του κλάδου των λογιστών μέσω του APOLLO web banking

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του κλάδου των λογιστών μέσω του APOLLO web banking

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας και Ηπείρου, προσφέρουν στους πελάτες τους ειδοποιήσεις συναλλαγών μέσω του νέου Alerter app Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας και Ηπείρου, προσφέρουν στους πελάτες τους ειδοποιήσεις συναλλαγών μέσω του νέου Alerter app

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Καρδίτσας και Ηπείρου, προσφέρουν στους πελάτες τους ειδοποιήσεις συναλλαγών μέσω του νέου Alerter app

Optima Bank, Ziraat Bank και πληθώρα Συνεταιριστικών Τραπεζών εφαρμόζουν λύσεις της Natech για τα COVID-19 έργα τους Optima Bank, Ziraat Bank και πληθώρα Συνεταιριστικών Τραπεζών εφαρμόζουν λύσεις της Natech για τα COVID-19 έργα τους

Optima Bank, Ziraat Bank και πληθώρα Συνεταιριστικών Τραπεζών εφαρμόζουν λύσεις της Natech για τα COVID-19 έργα τους

Η Argo Payment Services επεκτείνει τις υπηρεσίες της μέσα από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού Η Argo Payment Services επεκτείνει τις υπηρεσίες της μέσα από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού

Η Argo Payment Services επεκτείνει τις υπηρεσίες της μέσα από έργα ψηφιακού μετασχηματισμού

Η Qquant συμμορφώθηκε με τις κανονιστικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα πέτυχε μείωση πολλαπλών ενδοεταιρικών ρίσκων και κινδύνων Η Qquant συμμορφώθηκε με τις κανονιστικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα πέτυχε μείωση πολλαπλών ενδοεταιρικών ρίσκων και κινδύνων

Η Qquant συμμορφώθηκε με τις κανονιστικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα πέτυχε μείωση πολλαπλών ενδοεταιρικών ρίσκων και κινδύνων

Η Τράπεζα Ζιραάτ κατήργησε την ανάγκη κλεισίματος ημέρας με τη χρήση του CSB2 Η Τράπεζα Ζιραάτ κατήργησε την ανάγκη κλεισίματος ημέρας με τη χρήση του CSB2

Η Τράπεζα Ζιραάτ κατήργησε την ανάγκη κλεισίματος ημέρας με τη χρήση του CSB2

Σε πλήρη λειτουργία το Core Banking CSB2 στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου! Σε πλήρη λειτουργία το Core Banking CSB2 στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου!

Σε πλήρη λειτουργία το Core Banking CSB2 στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου!