Η Natech ανανέωσε επιτυχώς τις πιστοποιήσεις ΙSO από την ΤUV Austria

Η Natech ανανέωσε τις πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα Πρότυπα: ISO 22301:2019, ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 και έλαβε τη νέα πιστοποίηση ISO 14001:2015

Η Natech ανανέωσε επιτυχώς τις πιστοποιήσεις ΙSO από την ΤUV Austria

Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22301:2019, η Natech λειτουργεί κατά τη διάρκεια των πλέον απαιτητικών και μη αναμενόμενων συνθηκών. Eφαρμόζει επίσης, Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών της σε συμφωνία με το Πρότυπο ISO 27001:2013 και λειτουργεί με βάση το Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το Πρότυπο ISO 9001:2015. Σύμφωνα με τη νέα πιστοποίηση ISO 14001:2015 η Natech εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών της μέσω περιοδικών ελέγχων.