Η Natech στο Fortune Greece για τον καινοτόμο τρόπο προσφοράς των λύσεών της

Η καινοτομία του μοντέλου παροχής των λύσεών μας, η επέκταση-ανάπτυξη και οι μελλοντικοί στόχοι για ολοκλήρωση της μετατροπής των συστημάτων στο μοντέλο Banking as a Service και για επέκταση στην παγκόσμια αγορά.

Η Natech στο Fortune Greece για τον καινοτόμο τρόπο προσφοράς των λύσεών της

''Κατά το προηγούμενο έτος, η εταιρεία κατάφερε να ενδυναμώσει την πελατειακή της βάση με πελάτες διεθνούς κύρους όπως Ziraat Bankasi, Saderat Bank, Credit Agricole, Tora Wallet – OPAP Group, καθώς και να επεκτείνει την παρουσία της στην Αφρική, Τουρκία και Βαλκάνια. Υπό το νέο ευέλικτο μοντέλο παροχής των συστημάτων της ως «Banking as a Service», πελατειακός στόχος είναι η αγορά της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής σε επίπεδο Tier 4 & 5 Τραπεζών καθώς και Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.''...

Διαβάστε και δείτε το βίντεο της συνέντευξης.