ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η σουίτα AEOLUS Payment απαρτίζεται από λύσεις εξυπηρέτησης πληρωμών πολλαπλών ειδών. Συμπεριλαμβάνει σύστημα πληρωμών SEPA, σύστημα SWIFT και εμβασμάτων.

 

Οι ασφαλείς μηχανισμοί πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων απαραίτητο εργαλείο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

SWIFT MESSAGES SWIFT MESSAGES

SWIFT MESSAGES

Σύστημα εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω του δικτύου SWIFTNet

SEPA PAYMENTS SEPA PAYMENTS

SEPA PAYMENTS

Αυτόνομο σύστημα συμμόρφωσης SEPA για τις διατραπεζικές συναλλαγές

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Cash-to-cash σύστημα αποστολής εμβασμάτων

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.