ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η σουίτα AEOLUS Payment απαρτίζεται από λύσεις εξυπηρέτησης πληρωμών πολλαπλών ειδών. Συμπεριλαμβάνει σύστημα πληρωμών SEPA, σύστημα SWIFT και εμβασμάτων.

 

Οι ασφαλείς μηχανισμοί πληρωμών και μεταφοράς κεφαλαίων απαραίτητο εργαλείο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

SWIFT MESSAGES SWIFT MESSAGES

SWIFT MESSAGES

Σύστημα εξυπηρέτησης συναλλαγών μέσω του δικτύου SWIFTNet

SEPA PAYMENTS SEPA PAYMENTS

SEPA PAYMENTS

Αυτόνομο σύστημα συμμόρφωσης SEPA για τις διατραπεζικές συναλλαγές

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

Cash-to-cash σύστημα αποστολής εμβασμάτων