ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η πληθώρα των νέων και πιο περίπλοκων κανονιστικών απαιτήσεων έχει δώσει την ευκαιρία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις σε συστήματα και να τις μετατρέψουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Μέσω των συστημάτων αυτών, γνωρίζουν καλύτερα τους πελάτες τους και χαράσσουν την εταιρική στρατηγική τους μειώνοντας το ρίσκο.

CRM CRM

CRM

Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης σχέσεων επιχειρήσεων-πελατών

KYC KYC

KYC

Know Your Customer

GREEK PEP LIST GREEK PEP LIST

GREEK PEP LIST

Ηλεκτρονική πλατφόρμα βάσης δεδομένων για τα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα