Συνεργάτες

Συνεργαστείτε με τη Natech και οδηγηθείτε στην αμοιβαία ανάπτυξη!

Γίνε συνεργάτης μας

Θεωρούμε τους συνεργάτες μας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας. Συνεργαζόμαστε στενά με το δίκτυο συνεργατών μας σε Ευρώπη και Αφρική στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη, για την παροχή καινοτόμων, ισχυρών και συνεχώς βελτιωμένων λύσεων λογισμικού. Είμαστε ανοιχτοί σε επιπλέον συνεργασίες με στρατηγικούς συνεργάτες για να αναλάβουν καθήκοντα μεταπωλητή, έτσι ώστε να ισχυροποιήσουμε από κοινού τα προϊόντα μας.

 

Γιατί να συνεργαστείς μαζί μας;

Ενδυνάμωση προϊόντων και χαρτοφυλακίου

Επέκταση πελατειακής βάσης και γεωγραφικής κάλυψης

Ισχυροποίηση εταιρικού προφίλ

ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΛΩΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάποιοι από τους συνεργάτες μας

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.