Σχέδιο πράξης μερικής διάσπασης της NATECH A.E.

Published: 30/06/2021

Η NATECH A.E. δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 2 Ν. 4601/2019 σχέδιο πράξης μερικής διάσπασης της εταιρείας με σύσταση νέας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), στην οποία θα εισφερθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα του φωτοβολταϊκου πάρκου της εταιρείας στην περιοχή της Κορίνθου με ισχύ 500kw.

Χρήσιμα αρχεία & downloads

Σχέδιο Διάσπασης
Σχέδιο Διάσπασης