ΙΣΤΟΡΙΑ

2003

Ίδρυση εταιρίας και λανσάρισμα CSB1.

2010

Απόκτηση Πιστοποίησης ISO 9001:2008.

2012

Έναρξη λειτουργίας υποκαταστήματος στην Αθήνα.

Λειτουργία Πάρκου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 500KWh.

2014

Λειτουργία νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 750 m2 στα Ιωάννινα.

2015

Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας Microsoft Partnership (Silver Small and Midmarket Cloud Solutions Microsoft Partner Network).

Απόκτηση Πιστοποίησης ISO 9001:2008 / ISO 27001:2013 / ISO 22301:2012.

2017

Απόκτηση Βραβείου Καινοτομίας Papastratos.

Λειτουργία με νέες εσωτερικές δομές και διαδικασίες.

2018

Λανσάρισμα δεύτερης γενιάς Core Banking System CSB2.

Διπλασιασμός εταιρικών μεγεθών.

2019

Εταιρική επέκταση, διεύρυνση λειτουργίας στην Παγκόσμια αγορά: Ziraat Bank, QQuant, Tora Wallet, Credit Agricole, FCA Bank.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Manchester.

2020

Λανσάρισμα νέου web banking και mobile banking.

Έναρξη λειτουργίας καταστήματος στο Βερολίνο.

Ενδυνάμωση πελατολογίου: BFF Bank, digital bank (confidential), Zenith Bank.

Χρήσιμα αρχεία & downloads

Ιστορική Αναδρομή
Ιστορική Αναδρομή