ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας στοιχεία μέσα από τους ετήσιους ισολογισμούς.

Οι ισολογισμοί καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Κατά τη διάρκεια του 2019-2020, η Natech κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 40%, λόγω των σημαντικών νέων συμφωνιών μετά το λανσάρισμα της νέας γενιάς Core Banking System CSB2.

Χρήσιμα αρχεία & downloads

Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2014
Ισολογισμός 2015
Ισολογισμός 2015
Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός 2016
Ισολογισμός 2017
Ισολογισμός 2017
Ισολογισμός 2018
Ισολογισμός 2018