.ΝΕΤ Developers (ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΑΘΗΝΑ)

Αναζητούμε .Net Developers Mid Senior και Senior επιπέδου για την ομάδα μας στα Ιωάννινα.

 
 
.ΝΕΤ Developers (ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΑΘΗΝΑ)
Απαιτούμενα  προσόντα
  • Γνώση Object Oriented γλωσσών προγραμματισμού C# (ή Java)
  • Γνώση SQL
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις
  • Ομαδικό/συνεργατικό πνεύμα
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
Επιθυμητά προσόντα
  • Πτυχίο Μηχανικού H/Y – Πληροφορικής ή πτυχίο συναφούς κατεύθυνση

Η εταιρεία παρέχει ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, ελκυστικό πακέτο αποδοχών βάσει εμπειρίας, συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Υποβολή βιογραφικών: Στη σελίδα ανοιχτές θέσεις