Η Qquant συμμορφώθηκε με τις κανονιστικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα πέτυχε μείωση πολλαπλών ενδοεταιρικών ρίσκων και κινδύνων

Το POSEIDON AML, προσφέρει προσαρμόσιμους κανόνες για εξειδικευμένα σενάρια ελέγχου. Έτσι, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Qquant με την απόκτησή του, κατάφερε να εκμεταλλευτεί προς όφελός της την ανάγκη κανονιστικής συμμόρφωσης, κερδίζοντας σε ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Οι κανόνες συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας επέβαλλαν στις εταιρείες διαχείρισης δανειακών απαιτήσεων, να αποδεικνύουν με παραγόμενα reports τους ελέγχους στους πελάτες τους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

 

Η ΛΥΣΗ

Η Natech κάλυψε την απαίτηση της Qquant με την παροχή του συστήματος POSEIDON AML, την ολοκληρωμένη λύση καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Με τους παραμετροποιήσιμους κανόνες του συστήματος, η Qquant κατάφερε μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα να αποκτήσει το σύστημα με τις ζητούμενες τροποποιήσεις και να τελεί τους απαραίτητους ελέγχους είτε ζωντανά είτε με μαζική ετεροχρονισμένη ενημέρωση. Με το εύκολα διαχειρίσιμο ενσωματωμένο εργαλείο παραγωγής αναφορών (reports), δύναται να παράγει και να εξάγει αναφορές κατά το δοκούν. 

 

Η Qquant

Η QQuant Master Servicer δραστηριοποιείται στη διαχείριση απαιτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ