Η Qquant συμμορφώθηκε με τις κανονιστικές απαιτήσεις και ταυτόχρονα πέτυχε μείωση πολλαπλών ενδοεταιρικών ρίσκων και κινδύνων

Το POSEIDON AML, προσφέρει προσαρμόσιμους κανόνες για εξειδικευμένα σενάρια ελέγχου. Έτσι, η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων Qquant με την απόκτησή του, κατάφερε να εκμεταλλευτεί προς όφελός της την ανάγκη κανονιστικής συμμόρφωσης, κερδίζοντας σε ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Οι κανόνες συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσίας επέβαλλαν στις εταιρείες διαχείρισης δανειακών απαιτήσεων, να αποδεικνύουν με παραγόμενα reports τους ελέγχους στους πελάτες τους για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

 

Η ΛΥΣΗ

Η Natech κάλυψε την απαίτηση της Qquant με την παροχή του συστήματος POSEIDON AML, την ολοκληρωμένη λύση καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Με τους παραμετροποιήσιμους κανόνες του συστήματος, η Qquant κατάφερε μέσα στο ελάχιστο χρονικό διάστημα να αποκτήσει το σύστημα με τις ζητούμενες τροποποιήσεις και να τελεί τους απαραίτητους ελέγχους είτε ζωντανά είτε με μαζική ετεροχρονισμένη ενημέρωση. Με το εύκολα διαχειρίσιμο ενσωματωμένο εργαλείο παραγωγής αναφορών (reports), δύναται να παράγει και να εξάγει αναφορές κατά το δοκούν. 

 

Η Qquant

Η QQuant Master Servicer δραστηριοποιείται στη διαχείριση απαιτήσεων, οι οποίες προκύπτουν από δάνεια και πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.