Η Τράπεζα Ζιραάτ κατήργησε την ανάγκη κλεισίματος ημέρας με τη χρήση του CSB2

Το CSB2 καταργεί το κλείσιμο ημέρας και τις χρονοβόρες διαδικασίες του, έτσι η  Τράπεζα Ζιραάτ επικεντρώνεται σε άλλες διεργασίες που της δίνουν προστιθέμενη αξία.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Το end-of-day κλείσιμο αποτελούσε για την Τράπεζα μια διαδικασία η οποία απαιτούσε χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους. Οδηγούσε επίσης, σε περιορισμούς και δυσκολίες για τους υπαλλήλους της καθώς και σε θέματα μη ικανοποίησης των πελατών της.

 

Η ΛΥΣΗ

Η τράπεζα εγκατέστησε το CSB2 με το ενσωματωμένο σύστημα live λογιστηρίου και κατάφερε να εξαλείψει την ανάγκη end-of-day κλεισίματος. Έτσι, τώρα πετυχαίνει:


Μείωση δαπανών - επιπρόσθετου λειτουργικού κόστους

  • Μείωση κόστους εργασίας και ανάγκης προσωπικού για διορθωτικές ενέργειες (1 ανθρωποέτος ετησίως)
  • Μείωση κόστους προβλέψεων
  • Μείωση δαπάνης για αγορά και συντήρηση μηχανισμών και συστημάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία υπολοίπων

Αύξηση πελατειακής ικανοποίησης

  • Οι πελάτες αποκτούν αδιάλειπτη ενημέρωση μέσω όλων των καναλιών, χωρίς ''νεκρούς'' χρόνους, μιας και δεν απαιτείται μετάβαση από online σε offline λειτουργία των συστημάτων λόγω διαδικασιών κλεισίματος ημέρας

Αύξηση απόδοσης στελεχών και βελτιστοποίηση καθημερινών εργασιών

  • Ορθή απεικόνιση συνολικής θέσης πελάτη κάθε στιγμή, λόγω ενημερωμένων υπολοίπων καταθετικών και δανειακών προϊόντων
  • Ευκολότερη παραγωγή reports λόγω μη ύπαρξης ασυμφωνιών στη λογιστική
  • Οι back valued συναλλαγές δεν επηρεάζουν τα παραγόμενα reports

 

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Τράπεζα Ζιραάτ, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Τουρκίας, με περισσότερα από 1700 καταστήματα. Λειτουργεί επίσης και σε άλλες 18 χώρες με πάνω από 80 καταστήματα, όπως και στην Ελλάδα με καταστήματα σε Αθήνα, Κομοτηνή και Ξάνθη. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το CSB2 με το ενσωματωμένο σύστημα live λογιστηρίου, έδωσε τη δυνατότητα στην τράπεζα να μειώσει τις δαπάνες και ταυτόχρονα να αυξήσει την πελατειακή ικανοποίηση και την απόδοση των στελεχών της.

Η Τράπεζα Ζιραάτ κατήργησε την ανάγκη κλεισίματος ημέρας με τη χρήση του CSB2

TI ΜΑΣ ΕΙΠΕ

Η διαχείριση λογιστικής δεν ήταν ποτέ ευκολότερη! Το σύστημα της Natech, υποστηρίζει το κλείσιμο των λογιστικών εγγραφών κατά την ώρα της συναλλαγής και εκτελεί live ελέγχους. Έτσι η ανάγκη για κλείσιμο ημέρας έχει εξαλειφθεί.

Ziraat Bank

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λύσεις της Natech.

CORE BANKING CSB2 CORE BANKING CSB2

CORE BANKING CSB2

Νέας γενιάς core banking - Blue Edition

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.