Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λύσεών μας

Έχουν αναγνωριστεί από τους πελάτες μας, νέους και μακροχρόνιας συνεργασίας, καθώς και από παγκοσμίως αναγνωρισμένους φορείς όπως Πανεπιστήμιο του Manchester, Forrester.

  • Σχεδιασμένες και υλοποιημένες υπό κοινή πλατφόρμα και φιλοσοφία, όχι black box λύσεις
  • Προσαρμόσιμες - Παραμετροποίηση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
  • LIVE λειτουργία 24/7 - Δεν υπάρχει ανάγκη κλεισίματος και ανοίγματος ημέρας, χωρίς off-line υπόλοιπα
  • Εξαιρετικά αξιόπιστες και ασφαλείς - Υποστηρίζουν χιλιάδες συναλλαγές/λεπτό
  •  PSD2 ready
  •  Συμμόρφωση με κανονισμούς ΕΚΤ & AML
  •  Πολυγλωσσικές, υποστηρίζουν πολλαπλά νομίσματα
  •  Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
  •  Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
  •  Υποστήριξη ψηφιακών τραπεζών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων λύσεων αποτελούν την καρδιά της επιτυχίας των έργων μας.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λύσεών μας

TI ΜΑΣ ΕΙΠΕ

Με την 20ετή τεχνογνωσία μας σχεδιάζουμε συνεχώς τόσο για το μέλλον της εταιρείας όσο και για τις ανάγκες των πελατών μας στη ψηφιακή εποχή. Τα συνεχώς εξελισσόμενα συστήματά μας μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να προσφέρουν βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, αυξημένα επίπεδα λειτουργικής αποτελεσματικότητας και συνεχή εναρμόνιση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Αθανάσιος Ναυρόζογλου CEO at Natech
WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.