Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του κλάδου των λογιστών μέσω του APOLLO web banking

Η Τράπεζα έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες-λογιστές, μέσω του APOLLO web banking, να κάνουν συναλλαγές εκ μέρους των πελατών τους, με δημιουργία υποχρηστών.

 

Η πρόκληση

Οι λογιστές, μέλη του Συνδέσμου Λογιστών Καρδίτσας, χρειάστηκαν μια online τραπεζική λύση για την εξυπηρέτηση των τραπεζικών αναγκών των πελατών τους. Ως επιχειρηματίες με ποικίλη πελατεία, τα καθημερινά τους καθήκοντα απαιτούν την εκτέλεση πολλαπλών τραπεζικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων και απαιτείται πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή στους λογαριασμούς διαδικτυακής τραπεζικής. Ωστόσο, η διαβίβαση δεδομένων πρόσβασης σε τρίτους, οδηγεί σε σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας.

Η λύση

Το APOLLO web banking προσέφερε στην Τράπεζα τη δυνατότητα δημιουργίας υποχρηστών webbanking, επιτρέποντας στους λογιστές να εξυπηρετούν τους πελάτες τους και να διεξάγουν συναλλαγές για λογαριασμό τους.

Η Τράπεζα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι μια περιφερειακή ταχέως αναπτυσσόμενη συνεταιριστική τράπεζα που βρίσκεται στο νομό Καρδίτσας. Έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά στοιχεία ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους επιχειρηματικούς κλάδους σε όλη τη διάρκεια των 20 χρόνων της ζωής της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

APOLLO web banking με το add-on εταιρικής ηλεκτρονικής τραπεζικής. Λειτουργικότητα δημιουργίας υποχρηστών: διαχείριση, παρακολούθηση, εγκρίσεις υποχρηστών από τους χρήστες διαχείρισης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του κλάδου των λογιστών μέσω του APOLLO web banking

TI ΜΑΣ ΕΙΠΕ

Χρησιμοποιώντας το web banking της Natech, όχι μόνο η Τράπεζα, αλλά και οι πελάτες μας, καθώς και οι δικοί τους πελάτες, αποκομίζουν τα οφέλη του συστήματος.

Παναγιώτης Τουρναβίτης CEO, Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λύσεις της Natech.

E-ΒANKING E-ΒANKING

E-ΒANKING

APOLLO web banking: Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο