Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του κλάδου των λογιστών μέσω του APOLLO web banking

Η Τράπεζα έδωσε τη δυνατότητα στους πελάτες-λογιστές, μέσω του APOLLO web banking, να κάνουν συναλλαγές εκ μέρους των πελατών τους, με δημιουργία υποχρηστών.

 

Η πρόκληση

Οι λογιστές, μέλη του Συνδέσμου Λογιστών Καρδίτσας, χρειάστηκαν μια online τραπεζική λύση για την εξυπηρέτηση των τραπεζικών αναγκών των πελατών τους. Ως επιχειρηματίες με ποικίλη πελατεία, τα καθημερινά τους καθήκοντα απαιτούν την εκτέλεση πολλαπλών τραπεζικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων και απαιτείται πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους ή στους λογαριασμούς διαδικτυακής τραπεζικής. Ωστόσο, η διαβίβαση δεδομένων πρόσβασης σε τρίτους, οδηγεί σε σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας.

Η λύση

Το APOLLO web banking προσέφερε στην Τράπεζα τη δυνατότητα δημιουργίας υποχρηστών webbanking, επιτρέποντας στους λογιστές να εξυπηρετούν τους πελάτες τους και να διεξάγουν συναλλαγές για λογαριασμό τους.

Η Τράπεζα

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι μια περιφερειακή ταχέως αναπτυσσόμενη συνεταιριστική τράπεζα που βρίσκεται στο νομό Καρδίτσας. Έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά στοιχεία ανάπτυξης σε όλους σχεδόν τους επιχειρηματικούς κλάδους σε όλη τη διάρκεια των 20 χρόνων της ζωής της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

APOLLO web banking με το add-on εταιρικής ηλεκτρονικής τραπεζικής. Λειτουργικότητα δημιουργίας υποχρηστών: διαχείριση, παρακολούθηση, εγκρίσεις υποχρηστών από τους χρήστες διαχείρισης

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του κλάδου των λογιστών μέσω του APOLLO web banking

TI ΜΑΣ ΕΙΠΕ

Χρησιμοποιώντας το web banking της Natech, όχι μόνο η Τράπεζα, αλλά και οι πελάτες μας, καθώς και οι δικοί τους πελάτες, αποκομίζουν τα οφέλη του συστήματος.

Παναγιώτης Τουρναβίτης CEO, Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας

ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες λύσεις της Natech.

E-ΒANKING E-ΒANKING

E-ΒANKING

APOLLO web banking: Διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.