15 Jun, 2023

Γιατί η Ευελιξία στον Τραπεζικό Τομέα είναι Ζωτικής Σημασίας

Η ταχεία ψηφιοποίηση και η ανάπτυξη των μη τραπεζικών ανταγωνιστών και των αμιγώς ψηφιακών παικτών έχουν επιταχύνει το ρυθμό με τον οποίο αλλάζει ο τραπεζικός και χρηματοοικονομικός κλάδος. Οι προσπάθειες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, χωρίς να σκεφτόμαστε την ευρύτερη εικόνα, έχουν καταστήσει την παλαιού τύπου τραπεζική διαδικασία περίπλοκη και λειτουργικά απομονωμένη. Ο τραπεζικός τομέας χρειάζεται να επανεξετάσει τις προτεραιότητές του και να επανασχεδιάσει τις διαδικασίες ώστε να παραμείνουν επίκαιρες μακροπρόθεσμα.

 

Η ευελιξία μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση και απλοποίηση του ψηφιακού  μετασχηματισμού, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ευθύνη στην πρώτη γραμμή. Μπορεί επίσης να βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώσουν την πλοήγηση και την εμπειρία των πελατών και να αναπτύξουν σταδιακά ένα οικοσύστημα έτοιμο για το μέλλον.

Γιατί η Ευελιξία στον Τραπεζικό Τομέα είναι Ζωτικής Σημασίας

Η Ευελιξία για την Προώθηση του Μετασχηματισμού στον Τραπεζικό Τομέα

Η ευελιξία βοηθά τους οργανισμούς να αναδιαμορφώσουν το DNA τους και να δημιουργήσουν μια κουλτούρα γρήγορης και πελατοκεντρικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών. Κατευθύνει την ηγεσία να διοικεί και να διαχειρίζεται από την οπτική γωνία του προϊόντος και των αποτελεσμάτων και όχι της εισροής. Ενισχύει ταυτόχρονα μια κουλτούρα ιδιοκτησίας, συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων και ευελιξίας μεταξύ των μελών του οργανισμού. Ωστόσο, η επιτυχία μιας ευέλικτης προσέγγισης εξαρτάται από ομάδες με υψηλής απόδοσης, που έχουν ορίσει σαφείς στόχους.

Η εστίαση του τραπεζικού τομέα ήταν παραδοσιακά στη διασφάλιση της αξίας του ψηφιακού και οποιουδήποτε μετασχηματισμού γενικότερα. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να στραφούμε σε μια προσέγγιση με προτεραιότητα τον πελάτη. Οι τράπεζες πρέπει να πιέζονται και να καθορίζονται λιγότερο από τις διαδικασίες και τη γραφειοκρατία και να επικεντρώνονται περισσότερο στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται σε όλο και πιο συγκεκριμένες και δυναμικές ανάγκες των πελατών.

Η ευελιξία δε λειτουργεί όπως το γύρισμα ενός διακόπτη. Είναι μια συνεχής διαδικασία επανασχεδίασης από μέσα προς τα έξω. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αναδιοργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών και στη συνέχεια μεταβαίνοντας σε περιοχές που επηρεάζουν άμεσα τους πελάτες. Ωστόσο, οι κλασικές παλαιού τύπου τράπεζες ήταν παραδοσιακά αργές, ενώ οι νέο-τράπεζες, οι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί φορείς (NBFCs) και οι fintechs έχουν αναλάβει τον ρόλο των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με έμφαση στον πελάτη. Οι τράπεζες πρέπει να αξιοποιήσουν μια σπονδυλωτή, δομημένη προσέγγιση για να ανταποκριθούν στον ρυθμό της αλλαγής που έχουν επιφέρει τα ιδρύματα αυτά.

Η ευελιξία είναι ένα ισχυρό μέσο για να επιτευχθεί αυτό. Το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι ότι η ευελιξία, όπως η ψηφιοποίηση, δεν μπορεί να οργανωθεί εν μια νυκτί. Απαιτείται σχεδιασμός, στρατηγική βασισμένη σε δεδομένα, ανάλυση, εφαρμογή και βελτίωση για να προκληθεί η ριζική αλλαγή που χρειάζεται ο τραπεζικός κλάδος.

 

Επίτευξη Απρόσκοπτου Μετασχηματισμού

Ενώ οι αρχές της ευελιξίας μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις λειτουργίες της τραπεζικής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λογισμικού, του μάρκετινγκ, της εξυπηρέτησης πελατών, της ανάπτυξης προϊόντων και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, η μεγάλη έκταση του παραδοσιακού τραπεζικού οικοσυστήματος απαιτεί μια προσέγγιση χαμηλού κινδύνου, με εστίαση στο μέλλον και αποδοτικότητα. Ο μετασχηματισμός των πολύπλοκων συστημάτων συναλλαγών που απαιτούν ποιότητα και ακρίβεια θα διαφέρει από αυτόν οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής λειτουργίας. Απαιτείται ηγεσία και εξαιρετική τεχνογνωσία για να καθοριστεί το πώς θα ξεκινήσει και θα υλοποιηθεί με επιτυχία ο μετασχηματισμός.

Ο Όμιλος ING είναι ένα εξαιρετικό τέτοιο παράδειγμα. Ο οργανισμός κατανόησε τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες μιας πελατειακής βάσης που βασίζεται όλο και περισσότερο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηγεσία συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να εξυπηρετήσει καλύτερα τους 30 εκατομμύρια πελάτες της με εξατομικευμένες λύσεις μέσω μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης. Η επιχείρηση αντικατέστησε την παραδοσιακή επιχειρησιακή δομή με πιο ευέλικτες ομάδες αυτοδιεύθυνσης.

Ορισμένες βέλτιστες πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας σε όλες τις λειτουργίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα. Μερικές από τις καλύτερες πρακτικές για τη διενέργεια κλιμακωτών ευέλικτων μετασχηματισμών είναι:

Διατήρηση της Εστίασης στον Πελάτη

Η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών είναι θεμελιώδης αρχή μιας ευέλικτης μεθοδολογίας. Η ευέλικτη ανάπτυξη μετατρέπει τη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος από μια αναζήτηση back-end σε μια αναζήτηση που λειτουργεί για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών σε όλα τα σημεία επαφής. Επομένως, οι προσπάθειες ευελιξίας πρέπει να διευκολύνουν τις ομάδες να ακολουθούν ένα μοντέλο που βασίζεται στον πελάτη και να βελτιώνονται ολοένα και περισσότερο, ανάλογα με τα σχόλια και τα αναλυτικά στοιχεία των πελατών.

Προσοχή στην Συνολική Εικόνα

Μια προσέγγιση ευελιξίας πρέπει να διασφαλίζει ότι μικρές ομάδες με πολυεπιστημονική τεχνογνωσία προσεγγίζουν τα σπονδυλωτά προβλήματα έχοντας κατά νου τη συνολική εικόνα. Η πραγματική αξία των ευέλικτων διαδικασιών γίνεται αντιληπτή όταν μικρές βελτιώσεις επηρεάζουν θετικά την επιχειρηματική πραγματικότητα και την εμπειρία των πελατών. Η ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων απαιτεί συνεχή δέσμευση να παραμείνουμε ευέλικτοι και να εξελισσόμαστε ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.

Καλλιέργεια της Μικρο-ιδιοκτησίας ενώ Διευκολύνεται η Ολιστική Ανάπτυξη

Αν και μπορεί να μοιάζει πρόκληση, αυτή είναι μια από τις πιο κρίσιμες πτυχές του ευέλικτου μετασχηματισμού. Υπάρχει ανάγκη να εξαλειφθούν οι αυστηρές ιεραρχίες σε έναν επιχειρηματικό κλάδο, διατηρώντας παράλληλα την ομαλή συνεργασία μεταξύ των διαδικασιών. Αυτό μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία. Για παράδειγμα, αξιοποίηση των σχολίων πελατών και των δεδομένων επιτυχίας προϊόντων από ομάδες υποστήριξης πελατών για την ανάπτυξη ευέλικτων προϊόντων. Αυτό απαιτεί επίσης την αναβάθμιση των πρακτικών αναθεώρησης και ανάλυσης επιτυχίας προϊόντων.

Συνεχής Βελτίωση

Η ευελιξία δεν είναι κάτι που γίνεται μία φορά. Είναι μια συσσώρευση επίμονων προσπαθειών για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μπροστά από τον ανταγωνισμό. Περιλαμβάνει ενδελεχείς δοκιμές και μια επαναληπτική προσέγγιση για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ευέλικτη προσέγγιση ενθαρρύνει τις δοκιμές και τη μάθηση, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ποιότητα μέσα όλες τις επαυξητικές λύσεις. Ενθαρρύνει επίσης τη μόχλευση προσεγγίσεων ελάχιστων βιώσιμων προϊόντων (MVP) για να διατηρείται η ανατροφοδότηση των πελατών στο επίκεντρο της εξέλιξης, ενώ προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις δυναμικές απαιτήσεις τους.

 

Προκλήσεις στην Υιοθέτηση Ευέλικτων Μεθόδων για τον Τραπεζικό Κλάδο

Για τον ευέλικτο μετασχηματισμό, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος, όπως:

  • Ελλιπής κατανόηση της ευέλικτης μεθοδολογίας και ψηφιοποίησης.
  • Κληροδότηση, αργή και μακριά από την πελατειακή προσέγγιση της ανάπτυξης νέων προσφορών για τον πελάτη.
  • Μέθοδος σχεδιασμού προϊόντων που βασίζεται προσέγγιση σε siled box-and-line.
  • Εστίαση στο «πώς να κάνουμε ορισμένα πράγματα» και στα οφέλη για την επιχείρηση, αντί στο «τι χρειάζεται και τι θα εκτιμούσε ο πελάτης».

 

Εφαρμογή του Ευέλικτου Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Τεχνολογίες, όπως το Banking-as-a-Service (BaaS) μπορούν να εξασφαλίσουν απρόσκοπτο και ευέλικτο ψηφιακό μετασχηματισμό. Το μοντέλο που βασίζεται σε cloud έχει ήδη διαταράξει τον τραπεζικό χώρο επιταχύνοντας τον χρόνο για την αγορά. Επιπλέον, έχει διευκολύνει τη γρήγορη επαλήθευση της πιστοληπτικής ικανότητας και την προσαρμογή των προϊόντων βάσει δεδομένων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τη διαφοροποίηση της απόδοσης, καθώς διευκολύνουν τη δημιουργία συνδέσεων με τον πελάτη. Επιτρέπει την ενσωμάτωση εξειδικευμένων λύσεων σε περιβάλλοντα δεδομένων για να βοηθήσει το οικοσύστημα να εξελιχθεί. Εξουσιοδοτεί επίσης τις τράπεζες να καταπολεμούν το οικονομικό έγκλημα με λύσεις ασφάλειας σε όλο το σύστημα.

Η ευελιξία έχει να κάνει με την επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών. Ο επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός της JPMorgan Chase and Co. βασίστηκε σε ευέλικτες μεθοδολογίες. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να προσφέρει εξαιρετικά εξατομικευμένες εμπειρίες για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών σε πραγματικό χρόνο.

Η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση του σύγχρονου τραπεζικού οικοσυστήματος, ικανό να καλύψει όλο το φάσμα των αναγκών των πελατών. Η γενική υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών μέσω μιας ευέλικτης προσέγγισης μπορεί να επιταχύνει την καινοτομία στα τραπεζικά προϊόντα. Μέσω αυτού, οι τράπεζες μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με βάθος, επικαιρότητα και εμπιστοσύνη των πελατών. Μπορούν να μεταμορφωθούν σε ευέλικτα συστήματα, συνειδητοποιώντας τη δύναμη των μεγάλων δεδομένων που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επαρκώς.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όλων των τύπων και μεγεθών πρέπει να στραφούν σε μια ευέλικτη προσέγγιση για να ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών. Ενώ ο τραπεζικός τομέας υιοθετεί με ανυπομονησία διαδικασίες και τεχνολογίες μετασχηματισμού, είναι κρίσιμο να γίνει με ευέλικτο τρόπο. Η ευελιξία μπορεί να επιταχύνει την ωρίμανση του συστήματος ενώ αφήνει χώρο για συνεχή εξέλιξη.

Η συνεργασία με έναν συνεργάτη για την εξέλιξη μπορεί να βοηθήσει στην αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών με τρόπο που αναπτύσσει στρατηγικά βελτιώσεις σε επίπεδο επιχείρησης και μεγιστοποιεί την αξία. Στη Natech, εργαζόμαστε ώστε να βοηθήσουμε τις τράπεζες και τις εταιρείες fintech να υιοθετήσουν σύγχρονες τεχνολογίες ως εργαλεία ανάπτυξης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να μάθετε πώς η στρατηγική υιοθέτηση ευέλικτων διαδικασιών μπορεί να μεταμορφώσει το μοντέλο ανάπτυξής σας.

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.