07 Jun, 2023

3 Μαθήματα από την Τραπεζική Κρίση του 2023

Οι αποτυχίες των τραπεζών είναι εκπληκτικά συχνές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 566 αποτυχίες τραπεζών από το 2000, η χώρα καταγράφει μέσο όρο 25 ανά έτος! Φυσικά, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 είχε το μέγιστο αριθμό κλεισιμάτων τραπεζών και ο αριθμός μειώνεται σταδιακά από τότε. Τα κλεισίματα τραπεζών από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2023 ήταν διαφορετικά. Κορυφαίες παγκόσμιες τράπεζες κατέρρευσαν μέσα σε λίγες ημέρες και διατάραξαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον κλάδο.

Είναι καιρός οι τράπεζες να στραφούν στην ενδοσκόπηση ώστε να αντλήσουν διδάγματα σχετικά με τη διακυβέρνηση του κινδύνου και τη διατήρηση της φήμης τους, ενώ παράλληλα εργάζονται για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

3 Μαθήματα από την Τραπεζική Κρίση του 2023

Εξετάζοντας την Τραπεζική Κρίση

Η συνεχόμενη κατάρρευση τραπεζών έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του παραδοσιακού τραπεζικού μοντέλου. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιοι κοινοί παράγοντες που καθιστούν τις τράπεζες ευάλωτες:

  • Οι τράπεζες είχαν επικεντρωθεί σε βραχυπρόθεσμης διάρκειας κεφαλαιοποίηση και αναπτύχθηκαν γρήγορα πριν καταρρεύσουν.
  • Τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών εστιάστηκαν σε ασφαλείς υποθήκες και ομόλογα του δημοσίου, τα οποία τις έθεσαν σε μεγάλες απώλειες λόγω αυξήσεων των επιτοκίων.
  • Οι τράπεζες είχαν συσσωρεύσει μη εξασφαλισμένες καταθέσεις και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που θα μπορούσαν να αποσυρθούν σε μερικά μόλις δευτερόλεπτα. Χάρη στην τραπεζική τεχνολογία, οι πελάτες έκαναν ακριβώς αυτό.
  • Μεταξύ της διάρκειας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων υπήρχε σημαντικό ασυμβίβαστο.

 

Μερικά Πράγματα που Ανέδειξε η Τραπεζική Κρίση

Απρόοπτα μπορούν να προκύψουν κι από μεσαίου μεγέθους τράπεζες, όχι μόνο από μεγάλες. Αυτά τα απρόοπτα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών και άλλων αρχών.

Όλες οι καταθέσεις είναι ασταθείς κι ευμετάβλητες. Η Silicon Valley Bank αντιμετώπισε πρόβλημα από τους οικονομικά εύρωστους καταθέτες της. Οι περισσότεροι από αυτούς αποσύρθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, προκαλώντας της σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας.

Η περίπτωση της Credit Suisse δείχνει ότι παρά την παρέμβαση της κυβέρνησης, οι φορολογούμενοι δεν μπορούν πάντα να προστατευθούν από την κατάρρευση των τραπεζών, ειδικά όταν πρόκειται για μεγαλύτερες σε μέγεθος τράπεζες.

 

Ο Αντίκτυπος της Κρίσης

Η αποτυχία των μεγάλων τραπεζών προκάλεσε έναν εφέ ντόμινο για τις περιφερειακές τράπεζες γι’ αυτό και η κρίση είναι μακριά από το να τελειώσει. Ένα επιπλέον σημείο ανησυχίας είναι η πρόβλεψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέλθουν σε μια ελαφρά ύφεση στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Το χειρότερο ωστόσο είναι ότι το τραπεζικό σύστημα μέχρι στιγμής απέτυχε να κερδίσει ξανά τη χαμένη εμπιστοσύνη των πελατών.

 

Χρήσιμα Μαθήματα

Πάνω από 150 τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της κατάρρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, ακόμη κι αν οι μισοί καταθέτες αποσύρουν τα χρήματά τους από τις περιφερειακές τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραμένει πιθανό 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξασφαλισμένες καταθέσεις να συνεχίσουν να διατρέχουν κίνδυνο. Παρόλο που οι παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών έχουν γίνει πιο άμεσες τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει εγγύηση στο μέτρο που να μπορεί να αποτραπεί μια κρίση πολύ μεγαλύτερης κλίμακας.

Μερικά αποτελέσματα που εξάγονται από την τραπεζική κρίση του 2023:

  1. Οι υποχρεώσεις είναι εξίσου υψηλής σημασίας με τις επενδύσεις για μια τράπεζα. Αν και υπάρχουν αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα επίπεδα έκθεσης σε ρίσκο, δεν υφίσταται πλαίσιο για την πρόληψη της συσσώρευσης του ρίσκου, όπως στην περίπτωση της SVB. Οι απότομες αναλήψεις από νεοφυείς εταιρείες δημιούργησαν πανικό, ο οποίος εξελίχθηκε γρήγορα σε κρίση. Επιπλέον, η διατήρηση των αμερικανικών ομολόγων κατά τη διάρκεια συνεχών αυξήσεων των επιτοκίων αποδυνάμωσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Αυτό αποτελεί ένα σήμα κινδύνου για τις τράπεζες ώστε να εξετάσουν τις πρακτικές διαχείρισης ρίσκου και τα επίπεδα συγκέντρωσης πιστώσεών τους.
  2. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι τράπεζες χρειάζεται να έχουν ανεξάρτητες δομές κεφαλαίου για κάθε θυγατρική τους εταιρεία. Ωστόσο, η Credit Suisse μας δίδαξε ότι αυτό μόνο μπορεί να μην είναι αρκετό. Παρά το γεγονός ότι είχε έναν εύρωστο εμπορικό ισολογισμό, οι συνεχείς αναλήψεις από το τμήμα διαχείρισης πλούτου οδήγησαν την τράπεζα στην αφερεγγυότητα και την πτώχευση. Από αυτό έχει προκύψει ότι ακόμη κι ένα ισχυρό τείχος διαχείρισης κινδύνου μεταξύ θυγατρικών εταιρειών ενδέχεται να μην είναι αρκετό για να προστατευθούν οι τράπεζες από αναλήψεις μη εξασφαλισμένων καταθετών.
  3. Η Silvergate έχει θέσει έναν αρκετά ανησυχητικό παράδειγμα για τις τράπεζες να διατηρήσουν απόσταση από τα ψηφιακά νομίσματα, τουλάχιστον μέχρι η κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων να απορροφηθεί στον κύριο ρεύμα. Ωστόσο, κατά την περίοδο που ο ρυθμός υιοθέτησης των κρυπτονομισμάτων καταγράφει νέα υψηλά ρεκόρ και το κρυπτονομισματικό κανονιστικό πλαίσιο αυξάνεται, το εάν αυτή είναι μια εφικτή λύση παραμένει ένα αναπάντητο ερώτημα. Ταυτόχρονα, οι νεο, ανοιχτές και αποκεντρωμένες τράπεζες τραβούν την προσοχή μεγάλης μερίδας του κοινού. Οι παραδοσιακές τράπεζες πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν στο ενοποιημένο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

 

Το Μέλλον Μπροστά

Μέχρι σήμερα, οι κεντρικές τράπεζες ήταν σε θέση να αποφύγουν μια γενικευμένη κλιμάκωση της αποτυχίας. Ωστόσο, μπορεί να γίνει δύσκολο με τις όλο και πιο σύγχρονες χρηματοοικονομικές πρακτικές, όπως οι μοντέλα neo-banking και οι δυνατότητες credit-on-demand, που ενισχύονται από το fintech. Οι ρυθμιστές κανονιστικού πλαισίου και όσοι δημιουργούν πολιτικές πρέπει να ενισχύσουν το παιχνίδι τους και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή μιας «προληπτικής προσέγγισης», ακριβώς για να προλάβουν τις αποτυχίες των τραπεζών, παρά να επικεντρώνονται σε πιθανούς τρόπους ανάκαμψης. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να επιβάλουν ταυτόχρονα συνετές πρακτικές διαχείρισης ρίσκου σε όλο το οικοσύστημα.

Ένας διαφαινόμενος φόβος στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ότι η κρίση, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες οικονομικές αβεβαιότητες, μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη πιστωτική κρίση. Οι δανειοδότες έχουν αυστηροποιήσει τα πρότυπα δανεισμού τους, κάτι που μπορεί να διευρύνει το χάσμα μεταξύ των εξυπηρετούμενων και μη τομέων. Το τελευταίο είναι σίγουρο πως θα πλήξει σοβαρά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Επίσης, τα μη προνομιούχα νοικοκυριά, τα οποία βασίζονται στο δανεισμό σε δύσκολες στιγμές, θα υποφέρουν. Για τον λόγο αυτό, η βελτίωση των πρακτικών δανεισμού καθώς και της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου είναι ζωτικής σημασίας μακροπρόθεσμα.

Η μετάβαση σε χαμηλού κινδύνου και βραχυπρόθεσμα μοντέλα επενδύσεων φαίνεται εφικτή. Ωστόσο, μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες για τον τραπεζικό κλάδο και την πιστωτική του ικανότητα. Υπάρχει ανάγκη για μετάβαση σε καλύτερα μοντέλα τραπεζικής και εντοπισμό ασφαλέστερων εναλλακτικών επενδύσεων. Η ολοένα αυξανόμενη εστίαση στον πελάτη και η ψηφιοποίηση μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες να επαναπροσδιορίσουν τα μοντέλα λειτουργίας τους.

 

Ο Αντίκτυπος της Τραπεζικής Κρίσης στη Σχέση Τραπεζών-Fintech

Η συνεργασία μεταξύ τραπεζών και fintechs ισχυροποιείται με τη βοήθεια του BaaS. Οι τράπεζες μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση των πελατών με παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μέσω συνεργασιών που διευκολύνονται από το BaaS. Αυτό επίσης επιτρέπει στις τράπεζες να προσφέρουν υψηλά εξατομικευμένα προϊόντα κι υπηρεσίες. Οι συνεργασίες fintech έχουν βοηθήσει στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών με αυξημένη προσβασιμότητα και εμπειρία χρήστη. Αυτό βοηθά τις τράπεζες να διευρύνουν την πελατειακή τους βάση και να βελτιώσουν το βαθμό εμπιστοσύνης. Από την άλλη, αυτό αυξάνει επίσης την απόσταση μεταξύ των τραπεζών και των πελατών τους.

Οι fintechs και οι τράπεζες μπορούν να συνεργαστούν για να μετασχηματίσουν τις τραπεζικές λειτουργίες και διαδικασίες και να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών. Ο τραπεζικός τομέας πρέπει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει ο χώρος του fintech.

Οι τράπεζες είναι και θα παραμείνουν υπεύθυνες για το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα στοιχεία συμμόρφωσης του οικονομικού οικοσυστήματος. Οι fintechs μπορούν να διευκολύνουν τη συμμόρφωση με τη βοήθεια του BaaS. Οι προηγμένες τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση των κινδύνων, τη διαχείριση της έκθεσης και την προγνωστική ανάλυση, κάτι που μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να βελτιώσουν τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των τεχνολογιών και η ευαισθητοποίηση και των δύο μερών μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τη διασφάλιση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, η Qquant, ένας ανεξάρτητος πάροχος υπηρεσιών μη εξυπηρετούμενων δανείων, υιοθέτησε το POSEIDON AML της Natech. Η λύση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βοηθά την Qquant να πραγματοποιεί ελέγχους αποτελεσματικά. Βοήθησε επίσης την εταιρεία να δημιουργήσει και να διανείμει αναφορές, κάτι που απλοποίησε τη συμμόρφωσή της με το AML.

Αναζητάτε μια λύση τεχνολογίας αιχμής για να ενσωματώσετε ισχυρές πρακτικές συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνου στον οργανισμό σας; Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να ανακαλύψετε πώς η Natech ενισχύει τις μετασχηματιστικές πλατφόρμες τραπεζών και fintech.

WARNING!!

We regret to inform you that there have been recent reports of scam and phishing attempts against Natech.

In case that you receive any correspondence or communication that allegedly originates from Natech please take a moment to verify the authenticity of the domain (official Natech domain: natechsa.com). Be cautious of any suspicious emails, links, or requests for personal information.

If you encounter any suspicious activity or have doubts about the legitimacy of the company's website, email address etc., please refrain from providing any personal information and contact our support team immediately.

Thank you for your understanding and cooperation in maintaining a secure online environment.