Η Natech ο μοναδικός πάροχος τεχνολογίας των Ελληνικών Τραπεζών που εκτέλεσαν πληρωμές TIPS

Μετά την επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη της Τράπεζας της Ελλάδος στο Διακανονισμό Άμεσης Πληρωμής TARGET (TIPS), οι συναλλαγές έχουν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούνται. Σε μόλις 3-4 ημέρες έχει πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός συναλλαγών, με τις μισές από αυτές να προέρχονται από πελάτες Ελληνικών Τραπεζών, τα συστήματα των οποίων έχει αναλάβει η Natech.

Η Natech ο μοναδικός πάροχος τεχνολογίας των Ελληνικών Τραπεζών που εκτέλεσαν πληρωμές TIPS

Ως πάροχος τεχνολογίας τους, είμαστε περήφανοι που παρέχουμε έτοιμες λύσεις αιχμής για να καλύπτουμε απρόσκοπτα τις μοναδικές ανάγκες τους. Η προσέγγισή μας στην πρόβλεψη των αναγκών των πελατών μας μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε συστήματα που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Η πλατφόρμα της Natech όχι μόνο εξασφάλισε μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία συναλλαγών αλλά συνέβαλε επίσης στην επιτυχία της πρωτοβουλίας TIPS. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες στην Ελλάδα και οι πελάτες τους μπορούν να επωφεληθούν από ταχύτερους, ασφαλέστερους και πιο αξιόπιστους διακανονισμούς πληρωμών.

Πηγή: Powergame