Ο ρόλος του Natech CSB2 στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες Ηπείρου και Καρδίτσας αναφέρονται στο Digital Finance στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και στα συστήματα που αντικαθίστανται και ενισχύονται σε συνεργασία με τη Natech, η οποία αποτελεί κύριο τεχνολογικό πάρoxο τους.

Ο ρόλος του Natech CSB2 στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών

"...βασικό πλεονέκτημα του CSB2 της Natech είναι η online λογιστική, που μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει 24/7 διαθεσιμότητα του συστήματος, χωρίς να απαιτείται να μεταφερθούμε σε stand in, λειτουργία.''

Ιωάννης Τσαβδαρίδης, CIO της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

 

"...Η Natech έχει ήδη τροποποιήσει το λογισμικό της ώστε να είναι cloud based και βοηθώντας μας να προχωρήσουμε γρηγορότερα προς αυτήν την κατεύθυνση με χρονικό ορίζοντα συντομότερο της τριετίας.''

Παναγιώτης Τουρναβίτης, CEO της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας