Η νέα συνεργασία της Natech με την Optima Bank!

Η Natech ανακοινώνει την πρόσφατη συμφωνία στην οποία προχώρησε με την Optima Bank για το PRP COVID-19.

Η νέα συνεργασία της Natech με την Optima Bank!

Πρόκειται για την υλοποίηση μιας πλατφόρμας για την αυτοματοποιημένη επικοινωνία τραπεζών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιδότησης πληγέντων από τον κορωνοϊό. Η επιδότηση αφορά σε τόκους δανείων με προσημείωση Κύριας Κατοικίας.

Το PRP COVID-19 προτίμησαν, εκτός από την νεοαφιχθείσα Optima Bank, και αρκετές από τις τράπεζες που ήδη ανήκουν στο δίκτυο πελατών της Natech.