Η Natech στο Ναϊρόμπι στο CIO SaccoTech forum 2019

Η Natech στο Ναιρόμπι ως μια από τις συμμετέχουσες εταιρείες στο CIOSaccoTech forum 2019.

 

Η Natech στο Ναϊρόμπι στο CIO SaccoTech forum 2019

Η υπεύθυνη επιχειρηματικής ανάπτυξης για την Ανατολική Αφρική, μίλησε για τις λύσεις της Natech, προωθώντας την τεχνολογική ενδυνάμωση των αναπτυσσόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της περιοχής.

Pictures