Σεμινάριο εκπαίδευσης χρηστών νέου τραπεζικού συστήματος CSB2

Η Natech διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης των χρηστών του νέου τραπεζικού της συστήματος CSB 2

Σεμινάριο εκπαίδευσης χρηστών νέου τραπεζικού συστήματος CSB2

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν στελέχη των Συνεταιριστικών Τραπεζών: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Πιερίας και Σερρών. Το σεμινάριο διεξήχθη το Σάββατο και την Κυριακή 8-9 Σεπτεμβρίου από το τμήμα εκπαίδευσης της Natech και συμπεριλάμβανε συμμετοχική εκμάθηση της λειτουργικότητας του CSB2.  Η επιτυχία ολοκλήρωσης ενός πληροφοριακού συστήματος για τη Natech, είναι άμεσα εξαρτώμενη με την αμεσότητα που θα γίνει κατανοητό και αποδεκτό από τα άτομα που θα το χρησιμοποιούν καθημερινά.