Η Natech στο MICROFINANCE FORUM 2020

Στις 6 & 7 Φεβρουαρίου θα παρευρεθούμε στη Ρώμη, εκθέτοντας τις λύσεις μας ως partners της διοργάνωσης.

Η Natech στο MICROFINANCE FORUM 2020

Οι λύσεις της Natech μετρούν επιτυχημένες συνεργασίες σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης και παρέχουν πλήρη κάλυψη των αναγκών τους όσον αφορά τις καθημερινές του λειτουργίες (δανειοδότηση, καταθέσεις, πληρωμές), καθώς και τις ανάγκες συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο.